Inkontinencia útočí: Ako na ňu?

Inkontinencia je problém nás všetkých, bez výnimky. Jediné, čo delí ľudí s inkontinenciou a tých ostatných je fakt, že tá prvá skupina už vie, aké to je, trápiť sa a dennodenne bojovať s nechceným únikom moču, prípadne stolice. A my ostatní môžeme len dúfať, že nás v staršom veku či ako sprievodný jav iného ochorenia, prípadne v dôsledku úrazu nepostihne tiež.

Aký je život s inkontinenciou? Ako sa najčastejšie prejavuje?

Život s inkontinenciou

Poznáme viacero druhov aj stupňov inkontinencie. Medzi najrozšírenejšie patrí inkontinencia stresová a netýka sa len starších žien. Dôležité je si preto uvedomiť, že v ohrození sme všetci, i keď ženy sú predsa len o čosi rizikovejšou skupinou. Často však únikmi moča netrpia len staršie pacientky, ale postihne aj mladé ženy krátko po pôrode či z inej príčiny.

Ako sa vysporiadať s týmto problémom?

Čo nasvedčuje tomu, že nás sužuje inkontinencia?

Inkontinencia v mladom veku

Prvé problémy môžu nastať skutočne už v mladom veku, neraz aj okolo tridsiatky. Často súvisia so zvýšeným stresom, či už doma alebo v práci, niekedy sú aj následkom zvýšenej fyzickej námahy. Toto všetko sú rizikové faktory, ktoré inkontinenciu vedia vyvolať. Dôležité je preto všímať si, že moč uniká a riešiť to. Čím skôr, tým lepšie a rozhodne so špecialistom. Nie je to nijaká hanba, inkontinencia u mladých žien je totiž bežnejšia, než by sme sa domnievali a lekári dobre vedia, ako s ňou účinne bojovať. Len je treba zahodiť ostych a zábrany.

Hygienické produkty na boj s inkontinenciou

Neraz je za inkontinenciou nižšie položená maternica, ktorá tlačí na močový mechúr. Takýto typ inkontinencie je možné riešiť aj operačne, ale najmä mladším ženám, ktoré ešte plánujú mať deti,  sa veľmi neodporúča. Zvyčajne sa to rieši skôr cvikmi zameranými na posilňovanie panvového dna a pravdaže vhodne zvolenými prípravkami a produktmi. Dostupné sú hygienické vložky a tampóny od rôznych výrobcov a v rozličných veľkostiach. Je na každej žene, aby si sama zvolila ten správny produkt pre seba, ideálne po konzultácii s odborníkom. Dôležité si je tiež uvedomiť, že nemožno zamieňať urologické pomôcky a produkty s vložkami menštruačnými. Tie inkontinenčné totiž omnoho lepšie sajú a zabraňujú tak prieniku moču do citlivých intímnych partií.