Akú formu komunikácie zvoliť

Klasická ponuka zaslaná poštou, môže byť u niektorých klientov braná ako osobnejšia.  Technicky, administratívne a cenovo náročnejšia služba, ktorú vytláča email.

Výhody emailovej komunikácie

Emailová ponuka môže byť adresnejšia. Môžete zasielať pravidelne emaily všetkým klientov databáze. Treba si dávať pozor, aby príjemcovia súhlasili so zasielaním reklamných ponúk. Vyhnete sa tak porušeniu zákona. ,

Výhoda zaslania cenovej ponuky je jej flexibilita a nízka cena. Cenovú, alebo obchodnú ponuku môžete odoslať ihneď)d po jej spracovaní. Rýchlejšie tak môžete reagovať na prípadnú spätnú väzbu klienta, zodpovedať mu doplňujúce otázky, alebo aj priamo uzavrieť zmluvu. Výhodou je tiež cena, nemusíte platiť za papier, obálky a poštové poplatky.

Rýchla odozva a iné benefity

Výhodou emailovej ponuky je tiež možnosť nastaviť kritéria resp. oblasti, ktoré klienta zaujímajú. Vy mu tak viete cielene zasielať ponuky na mieru, a je tak predpoklad, že klient si ponuku prečíta a zareaguje.

Neustále udržiavanej komunikácie so svojimi bývalými, aktuálnymi a potencionálnymi zákazníkmi môže byť prostredníctvom rôznych emailových aplikácii neustále pod kontrolou a optimalizované. E-mail marketing je jeden z najlepších nástrojov, ktorý umožňuje udržiavať kontakt s ľuďmi, ktorí prejavili záujem o to, čo ponúkate.

Aké sú výhody e-mailu ako obchodného nástroja

– rýchla realizácia kampane

– možnosť personalizácie

– vysoká návratnosť investície

– nízke náklady a pri nízkych nákladoch možnosť častého kontaktu

– aktívna komunikácia s prijímateľmi

– vhodným nastavením e-mailovej kampane môžete zlepšiť vitalitu e-mailu, ten si môžu klienti ďalej pre posielať

– výsledky kampane môžeme merať a vyhodnocovať jednotlivé kampane

 

 

 

Autorské právo: anyaberkut / 123RF Reklamní fotografie