Ako prekonať kreatívny blok a vymyslieť skvelé nápady a riešenia pre vaše podnikanie

Byť kreatívny je dnes nevyhnutné. Dobré nápady potrebuje každá firma bez ohľadu na to, v akej oblasti podniká. Prečo? Pretože opak kreativity je monotónnosť a stagnácia. Presne to, čo položí na kolená aj firmy, ktoré kedysi ovládali trh, ale pohltil ich konkurent, ktorý prišiel s niečím novým.

Navyše, deň čo deň malé i väčšie firmy potrebujú riešiť nové problémy, ktoré nemajú svojich predchodcov a teda nové a otestované riešenia nemusia vždy priniesť úspešný výsledok. Nie všetko v podnikaní je totižto jednoznačné a jednoduché ako napríklad fakturácia.

Čo je kreativita?

Aby ste v sebe rozvíjali kreatívny potenciál, potrebujete rozvíjať svoju schopnosť pozrieť sa na vec z rôznych pohľadov. Zahŕňa to reštrukturalizáciu súčasných znalostí problému, aby ste mohli získať nový vhľad. Často je výsledkom lepšie a hlbšie porozumenie problému, s čím sa aj zvyšuje pravdepodobnosť nájdenia vhodného riešenia.

Nápad nie je výsledkom náhody

Často počujeme o tom, ako nápady prichádzajú náhle z ničoho nič. Počúvame príbehy o tom, ako Newtonovi padlo jablko na hlavu, a zrazu prišiel s objavom gravitácie. Lenže takto to úplne nefunguje. Len čakať, že vám nad hlavou zasvieti žiarovka je zaručeným spôsobom, ako svoje kreatívne bloky posilniť. Nápady sú väčšinou výsledkom procesu. Neprídu k ľuďom, ktorí nie sú zvedaví, nevzdelávajú sa, nehľadajú príležitosti a nové možnosti, ako veci zlepšiť.

Medzi prvými prišiel so základným kreatívnym procesom Graham Wallas vo svojej knihe The art of though ešte v roku 1926, ktorá obsahuje nadčasovú stratégiu kreativity, ktorá ešte stále funguje. Skladá sa zo 4 krokov:

  • Príprava – V tomto kroku je dôležité ponoriť sa do problému a získať o ňom dostatok informácií
  • Inkubácia – V druhom kroku prichádza na rad podvedomé spracovanie informácií. V tejto fáze by ste svoju pozornosť mali zamerať na niečo iné, a dať tak svojej mysli čas na vstrebanie všetkých informácií a nachádzanie nových súvislostí.
  • Iluminácia – Toto je práve ten krok, o ktorom počujete najčastejšie (napríklad jablko na Newtonovej hlave). Náhly príchod nápadu. No bez kontextu a celého procesu to vyzerá, ako keby prišiel sám od seba. No nápady nikdy neprichádza, ak ste sa predtým nad tým nezamysleli.
  • Overenie – podobne ako prvý krok, aj tento je vedomý a jeho úlohou je overiť si, či nápady je možné zrealizovať, a či bude fungovať. Nie všetky nápady sú skvelé a kreatívny človek by mal vedieť rozoznať, ktoré nápady za to stoja.

Vo svetle tohto procesu vidíte, že kreativita nie je náhla udalosť. Nápadom predchádza príprava a výskum. Kreatívny blok a problém s nájdením správneho riešenia je preto často spojený len s nedostatočným zahĺbením sa do témy. Aby ste týmto blokom predchádzali, odporúčame nasledovné 2 stratégie.

Urobte si organizované zoznamy

Zoznamy s užitočnými nápadmi, článkami a myšlienkami sú výborným riešením, pretože ak ste ako väčšina ľudí, väčšinu svojho času surfujete po internete a vzdelávate sa. Má to však jeden háčik. Naša pamäť je nespoľahlivá a často si na niečo nevieme spomenúť práve vtedy, keď to potrebujeme. A keď sme si to aj uložili do záložiek, nevieme to nájsť. Preto je si nerobte len zoznamy. Majte ich správne organizované.

Vytvorte si zoznamy pre viacero oblastí, ktorým sa venujete, a ku ktorým sa vám stačí v prípade potreby vrátiť.

Vytvorte si kreatívne prostredie a obkoleste sa kreatívnymi ľuďmi

Niet pochýb o tom, že prostredie, v ktorom vyrastáte, ovplyvňuje vašu osobnosť a vaše myslenie. Iné to nie je ani s kreativitou. Viete, prečo škola doslova zabíja kreatívne myslenie? Lebo jej prostredie ho nepodporuje, a tak väčšinu času žiaci trávia medzi ďalšími nekreatívnymi žiakmi.

Pritom nie je žiadnym tajomstvom, že sa vysoko kreatívni ľudia pravidelne stretávali s inými kreatívnymi ľuďmi. Sigmund Freud sa stretával s básnikom Rilkem. Einstein debatoval s Nielsom Bohrom, ďalším svetoznámym fyzikom a takisto držiteľom Nobelovej ceny.

Máte problém tvoriť? Prehodnoťte, koho máte naokolo.

 

Článok pre vás pripravili špecialisti na účtovný softvér z www.money.sk.