Daňový bonus na dieťa

Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa a u koho to naopak nie je možné? Aké sú podmienky pre získanie daňového bonusu na dieťa? Ak aj vy premýšľate nad podobnými otázkami a stále v tom nemáte jasno, tento článok je určený presne pre vás!

Mám nárok na daňový bonus na dieťa?

Fyzická osoba má nárok na daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti. Spoločnou domácnosťou sa rozumejú ľudia trvale žijúci spolu, pričom náklady na svoje potreby hradia taktiež spoločne. Daňový bonus si môžete uplatniť na vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa druhého z manželov alebo dieťa, ktoré ste prevzali do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Treba mať na pamäti, že daňový bonus nie je možné uplatniť na dieťa, ktoré poberá sociálny alebo invalidný dôchodok, získalo vzdelanie druhého stupňa alebo dovŕšilo vek 25 rokov. Daňový bonus môže však uplatňovať len jedna osoba, čiže matka alebo otec a je nutné, aby bol príjem tejto osoby minimálne 2430 € za rok, pričom musí pochádzať zo závislej činnosti, podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Živnostníci si nárok na bonus uplatňujú priamo v daňovom priznaní.

Aká je výška daňového bonusu na dieťa?

Výška daňového bonusu, ktorý môžete uplatniť na dieťa je 21,41 € mesačne (závisí od výšky životného minima) a odpočítava sa z dane. Predtým, ako vám bude tento bonus uznaný, je potrebné doložiť v prvom rade rodný list dieťaťa a následne potvrdenie o návšteve školy, ktoré musíte odovzdať vášmu zamestnávateľovi do 30. septembra príslušného roka. V prípade zápisu na vysokú školu sa táto lehota predlžuje, a to do 31. októbra príslušného roka.

Môžem si uplatniť daňový bonus aj po 30. septembri?

Ak ste zabudli odovzdať vášmu zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy vášho dieťaťa, nezúfajte! Je možné uplatniť daňový bonus spätne, čiže aj po 30. septembri príslušného roku. Znamená to, že pri ročnom zúčtovaní vám bude „vrátená“ suma za príslušné mesiace, aj keď treba dodať, že si budete musieť počkať. Presné podmienky uplatňovania daňového bonusu sú uvedené v zákone č 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.

Podajte si daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Ak vás „čaká“ podanie daňového priznania, no chceli by ste si tento úkon uľahčiť, využite možnosť elektronického vyplnenia daňového priznania, ktoré vám poskytuje množstvo výhod! Automatická kontrola chýb, prvotriedna bezpečnosť a spoľahlivosť sú len niektoré z predností, ktoré vám poskytuje práve táto forma vyplnenia priznania! Využite aj vy elektronickú formu vyplnenia elektronického daňového priznania priamo z pohodlia domova a vyhnite sa zbytočným chybám, ktorých sa dopúšťame pri klasickom vyplnení papierovou formou.