Úlohy a výzvy daňového poradenstva

Pozícia daňového poradcu. Kto ju môže vykonávať, čím je špecifická a čo všetko obnáša? Zrejme to nebude len jednoduché účtovníctvo, čo dobrý daňový poradca robí, a musí to robiť to vskutku precízne. Tak čo všetko ostatné ešte jeho zodpovedná práca zahŕňa?

Daňový poradca: Čo ho charakterizuje?

Tak v prvom rade, pozícia daňového poradcu je charakteristická nielen pre spoločnosti zamerané na daňové poradenstvo. Dobrý expert na dane je totiž potrebný aj v mnohých iných, ak nie vo všetkých spoločnostiach, ktoré si chcú ustrážiť každoročné dane a daňové priznania. Jeho úlohou je tak dané daňové priznania podľa predložených podkladov fyzickým aj právnickým osobám vypracúvať, ako aj kontrolovať správnosť vykazovaného daňového základu podľa podkladov z účtovníctva, teda má na starosti aj tzv. daňový audit.

Optimalizácia daní v rukách daňového popradcu

Nezanedbateľnou úlohou daňového poradcu je taktiež správna optimalizácia daní danej spoločnosti, ako aj výber vhodného spôsobu obstarania a odpisovania investičného majetku a tvorba rezerv a opravných položiek ako daňového výdavku.

Najviac práce má daňový poradca logicky v marci, kedy sa vypracúvajú daňové priznania. Avšak ani po zvyšok roka sa vôbec neulieva. Okrem už spomenutých povinností totiž priebežne kontroluje správnosť spracovania DPH, správne určenie daní pri dodaní tovaru a služieb, samozdanenie, odpočítanie dane, daní z príjmu, miestnych daní a mnoho, mnoho iného.

Právomoci daňových poradcov

V prípade, že má na to právomoc, môže dokonca v rozsahu plnej moci zastupovať klienta aj pred správcom dane. Súčasťou práce je teda aj vypracovanie odborných stanovísk k daňovým otázkam a interpretácia daňových predpisov.

Dobrý daňový poradca je teda pre firmu hotovým pokladom. Nielenže má prehľad v platnej daňovej legislatíve, ale vyzná sa aj vo financiách a medziľudských vzťahoch.