Máte dosť klasických firemných školení? Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov je možné realizovať aj oveľa efektívnejšie

Jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa je zabezpečiť stále vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v ich profesijnej oblasti. To je možné dosiahnuť nielen samotnou prácou a skúsenosťami ňou získanými, ale najmä vzdelávaním, ktoré rozšíri obzor zamestnanca alebo ho oboznámi s aktuálnymi novinkami v danej oblasti.

Základnou formou vzdelávania sú rozličné kurzy, kde zamestnanci získavajú informácie z prezentácií školiteľov. Nie všetci zamestnávatelia však radi vysielajú svojich pracovníkov na obdobné školenia, a to najmä z dôvodu vysokej nákladovosti. Musia totiž hradiť nielen samotný kurz, ale aj cestu, cestovné náhrady, prípadne ubytovanie. Zamestnanci si zas kvôli školeniam musia ukrojiť časť zo svojho voľného času, keďže mnohé spoločne s cestou trvajú viac, než je bežná pracovná doba.

Systém e-vzdelávania prináša mnohé výhody

Aj preto je namieste rozmýšľať o alternatívnych formách vzdelávania, ktoré výrazne zefektívnia celý proces profesijného rozvoja zamestnancov. V dnešnej dobe internetu to už nie je tak zložité, a preto mnohé firmy začínajú pred bežnými školeniami uprednostňovať e-vzdelávanie. To prináša mnohé výhody nielen manažmentu, ale aj samotným zamestnancom. Pre spoločnosť sa výrazne znížia náklady súvisiace so vzdelávaním svojich zamestnancov, tým zas e-školenia zaberú oveľa menej času, môžu ich absolvovať vtedy, kedy chcú a ich obsah sa dá prispôsobiť na mieru aktuálnym ich potrebám.

E-learningové kurzy sa uskutočňujú prostredníctvom špeciálnym systémov, napríklad Learning management system, LMS. Ten umožňuje nielen samotnú realizáciu daného e-kurzu, ale aj jeho kompletnú organizáciu, vrátane správy študentov, evidencie všetkých školení, prevedenia testovaní a ich vyhodnotenie a mnohé iné funkcie. Firmy, ktoré sa zaoberajú implementáciou online vzdelávania do firemných procesov, zabezpečujú okrem dodávky daného systému aj kompletnú podporu vrátane profesionálnej pomoci pri zostavovaní kurzov na mieru.

Autorské právo: andreypopov / 123RF Reklamní fotografie