Aké sú špecifiká jednotlivých typov záverečných prác na vysokej škole?

Počas celého štúdia na vysokej škole, v denne, ale i v čoraz obľúbenejšej externej forme, sa stýkame s rôznymi prácami. Seminárne práce, skupinové práce, semestrálne práce, ale i rôzne výskumné práce nám zadávajú vyučujúci. Tieto práce nám dávajú poriadne zabrať, no nevyrovnajú sa tým najdôležitejším.

Špecifiká bakalárskej práce

Rozsah bakalárskej práce závisí najmä od požiadaviek vašej univerzity. Po smernici rektora nasledujú požiadavky vašej fakulty, a na záver špecifické požiadavky vašej katedry, na ktorej študujete.

Bakalárska práca je viac-menej kompilát prevzatých myšlienok. Nezabúdajte, že všetky myšlienky iných autorov musíte dokonale ocitovať alebo parafrázovať, inak sa môžete dostať do problémov s autorským právom.

Bakalárska práca neprináša žiadna veľké objavy. Jej hlavnou úlohou je rozobrať tému, ktorá vás zaujíma, baví, a možno pohľadať nejaké súvislosti medzi jednotlivými disciplínami. Nemusíte mať vlastný terénny výskum

Špecifiká diplomovej práce

Ak sa dostanete aj na magisterské štúdium a čaká vás písanie diplomovej práce, pripravte sa na poriadny zaberák. Rozsah je často trojnásobkom toho, čo ste museli napísať v bakalárskej práci.

Vo vašej diplomovej práci musíte priniesť seriózne poznatky, na ktoré ste prišili pomocou vlastných hypotéz a vlastným výskumom. Máte však výhodu v tom, že v téme môžete nadviazať na tému vašej bakalárskej práce a rozšíriť ju o nové poznatky.

Jednotlivé závery musíte mať podložené relevantnou literatúrou od domácich i zahraničných autorov. Nezabúdajte na pravidlo, že čím viac literatúry odcitujete, tým je vaša práca hodnovernejšia.

Písanie záverečných prác môže byť fuška, no dá sa to zvládnuť, ak máte dostatok času a energie. Tak čo, pustíte sa do toho?