Nové PZP v roku 2020

Nové PZP v roku 2020? Dajte pozor na výpovednú dobu

Povinné zmluvné poistenie je nutnosť, ak chceme bezúhonne používať naše vozidlo na európskych cestách. Avšak na našom trhu neexistuje len jeden PZP produkt a preto musíme vedieť akým spôsobom môžeme zmluvu vypovedať a získať pre nás výhodnejší produkt.

Na čo si treba dať pozor pri výpovedi PZP?

Najskôr sa musíme oboznámiť s 6 týždňovou výpovednou lehotou. Podľa občianskeho zákonníka má poistenec právo zmluvu vypovedať, dôležité je však podať žiadosť o výpoveď aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Väčšina poistení je uzatvorená na jeden kalendárny rok a to od 1.1 do 31.12. Posledný deň na podanie výpovede teda pripadá na 19.11(utorok v roku 2019), ktorý ak náhodou pripadne na nedeľu rozpúta väčší chaos ako mali tvorci legislatívy v zámere vďaka nejasnosti, či posledný deň pripadá už na štvrtok 16.11 (keďže 17.11 je štátny sviatok) alebo až na najbližší pracovný deň. Ak by sa však akceptovaná lehota presunula na daný najbližší pracovný deň, slovo aspoň by nebolo zahrnuté a tým pádom by mohli vzniknúť komplikácie. Faktom zostáva, že táto otázka nie je v súdnej a ani akademickej praxi úplne zodpovedaná a preto odporúčame výpoveď doručiť najneskôr k 16.11. a tým pádom predísť zbytočným komplikáciám. Rovnako je extrémne dôležité uvedomiť si, že poisťovateľ musí reálne vašou žiadosťou na výpoveď disponovať, to znamená, že nestačí ju posledný deň lehoty len odoslať ale uistiť sa, že už ňou poisťovňa fyzicky disponuje.

Presné formálne náležitosti výpovede v zákone nie sú uvedené, čo tiež spôsobuje problémy. V poisťovacej praxi sa datujú prípady, v ktorých poistenec napísal žiadosť až príliš stroho a zanedbal aj bazálne náležitosti bežnej žiadosti, čo vyústilo priamo do neplatnosti zmluvy. Avšak veteráni v remesle spomínajú aj na prípad, v ktorom žiadateľ tak prešpekuloval svoju žiadosť paragrafmi, odvolaniami a argumentmi, že bola jeho žiadosť vo finálnom výsledku rovnako neplatná.

Čo nás čaká po rozviazaní zmluvy?

Z predchádzajúcej pasáže je očividné, že podať výpoveď PZP je komplikovanejšie ako by jeden čakal, to však neznamená, že to je nemožné alebo v konečnom dôsledku nevýhodne pri možnosti získať lepšie podmienky. Ak si chcete byť istí, že vami podaná výpoveď je bezchybná, stiahnite si formulár na vypovedanie zmluvy.

Nezabúdajte, že aj keď ste o výpoveď požiadali, počas plynutia lehoty vaše záväzky voči poisťovni platia a rovnako to je so záväzkami poisťovne voči vám. Dôležité je mať po skončení platnosti PZP v platnosti novú poistku.

Pri výbere novej a výhodnejšej poistky vám rozhodne môže pomôcť online kalkulačka. Jedná sa o internetovú databázu stoviek poistných produktov na slovenskom trhu, ktorá je filtrovaná na základe vašich informácií a tým pádom pre vás pripraví poistné produkty na mieru.