Záver v záverečnej práci: Nič nepodceňte!

Možno si hovoríte, keď som to už s diplomovkou či bakalárkou dobojoval až sem, k záveru, ten už predsa nejako pozlátam. Ale pozor, záver v takej dôležitej práci, akou záverečná práca nesporne je, nie je iba niekoľko prázdnych viet na koniec. Nie, nie, je to presne naopak. Zaslúži si preto Vašu plnú pozornosť. Takže pri písaní záveru ešte rozhodne nepoľavujte, inak…

Ako na záver v diplomovke či bakalárke

O tom, ako správne písať a čo všetko by mal obsahovať vzorový záver diplomovej práce, sa už popísalo dosť, napriek tomu študenti stále robia tie isté chyby. Najväčšou je, že písanie záveru jednoducho podcenia, čím ohrozia celú záverečnú prácu. Ako teda na záver, aby obsahoval všetko, čo obsahovať má?

V závere každej záverečnej práce ide o dôležité zhrnutie dosiahnutých poznatkov Vašej niekoľko mesačnej driny. Taktiež sa v ňom hodnotí, či sa Vám, autorovi práce, podarilo splniť hlavný cieľ, ale aj čiastkové ciele, ktoré ste si vytýčili v úvode diplomovky. Záver je dôležitou sumarizáciou výsledkov, taktiež vlastného prínosu a celkového významu danej práce pre teóriu i prax. Súčasťou záveru sú aj návrhy pre ďalší teoretický a empirický výskum.

Záver Vašej záverečnej práce

Vopred stanovená štruktúra bakalárskej práce, podobne ako tej diplomovej, nepustí, takže ani záver si nemôžete napísať, aký dlhý chcete či v osobe, v ktorej si zmyslíte. Pokiaľ ide o rozsah záveru, mal by mať zhruba dve normostrany (minimálne jednu a maximálne tri). Píše sa vždy neosobne, najlepšie v minulom čase. A podobne ako úvod sa nikdy nečísluje.

Na záver nezabudnite ani na toto…

Bez ohľadu na to, či študujete na univerzite v Košiciach, Prešove alebo sú miestom Vášho štúdia obľúbené vysoké školy v Bratislave, na záver tvorby Vašej záverečnej práce nezabudnite uviesť bibliografiu, spravidla býva hneď za záverom práce a taktiež spomeňte prílohy k diplomovej či bakalárskej práci, ak ste vo svojej práci nejaké použili.

To všetko ale až v závere, nezabudnite!

Autorské právo: belchonock / 123RF Reklamní fotografie