Viete, kedy máte nárok na ochranné pracovné odevy?

Stáva sa, že zamestnávatelia nedbajú na svoje povinnosti voči zamestnancom. V snahe ušetriť neposkytujú svojim zamestnancom prostriedky na ochranu pred pracovnými úrazmi a neškolia ich v tejto oblasti. Neviete, či máte na ochranné pracovné prostriedky nárok? Čítajte ďalej.

Pracovné odevy verzus ochranné pracovné odevy

Zamestnanci si často mýlia pojmy „pracovné odevy“ a „ochranné pracovné odevy a pomôcky“. Pod pojmom pracovné odevy sa totiž rozumejú len bežné pracovné odevy a uniformy. Ich používanie, resp. nepoužívanie neohrozuje život, zdravie, ani bezpečnosť zamestnanca. Patrí sem napríklad bežná pracovná obuv, ktorú nosia pri výkone svojho povolania úradníci. Zamestnávateľ nie je povinný im žiadnu špeciálnu obuv poskytnúť. Ochranné pracovné odevy a prostriedky však zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť.

 

Kto má nárok na ochranné pracovné odevy

Všetky otázky, ktoré sa týkajú používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, upravuje Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. Platí, že ochranné pracovné odevy a prostriedky sú tie, ktoré zamestnancovi slúžia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ musí pracovné riziká správne posúdiť a zamestnancom poskytnúť adekvátne pracovné prostriedky. Patrí sem napríklad práca s výbušninami, stavebné práce, práce s chémiou, či práce, kde musia byť zamestnanci viditeľní. Na tento účel im zamestnávateľ poskytuje reflexné odevy. Ak si nie ste istí, či máte na ochranné prostriedky nárok, prečítajte si zoznam zamestnaní v spomínanom nariadení vlády.

 

Ako často máte nárok na ochranné pracovné prostriedky?

Na takéto prostriedky máte nárok vždy, keď sa stanú nepoužiteľnými. A to v prípade, že pracujete v zamestnaní, kde podliehajú mimoriadnemu znečisteniu, či opotrebeniu. Ak sa napríklad Vaše pracovné rukavice rýchlo opotrebujú, máte nárok na ich výmenu. Inak frekvenciu výmeny takýchto pracovných prostriedkov určuje zamestnávateľ. Ak je možné ich opraviť, prípadne vyčistiť, zamestnávateľ Vám ich vymeniť nemusí. To teda znamená, že ak sa Vaše pracovné montérky ušpinia, nežiadajte si okamžite nové. Po vyčistení ich môžete používať ďalej a nie je nutná výmena. Taktiež platí, že zamestnávatelia by mali zamestnancom poskytovať len kvalitné a certifikované pracovné odevy od overených predajcov, ako napríklad bormis.sk. Tovar z bežných predajní určite nie je vhodnou náhradou.