Viete, čo je to PZP?

Ide o skratku, ktorú mnohí ľudia poznajú, ale nie každý vie, o čom všetkom naozaj PZP je. V článku si povieme, prečo je povinné, čo všetko pokrýva jeho platba a na čo máte nárok v prípade autonehody.

PZP – čo, kto, kedy, ako?

Povinné zmluvné poistenie je zákonné poistenie pokrývajúce zodpovednosť za škody v prípade nehody. Garantuje, že pokiaľ spôsobíte dopravnú autonehodu, tak ostatní zúčastnení dostanú finančnú kompenzáciu za škody na majetku či zdraví. Každý majiteľ, resp. držiteľ motorového vozidla je povinný PZP uzavrieť ešte predtým, než vyjde na cesty.  Cena pzp poistenia nie je stála, mení sa z roka na rok. Poisťovne poskytujú rôzne výhody a bonusy, pretože konkurencia je naozaj veľká. Z tohto dôvodu sa môže stať, že nebudete vedieť vybrať to najvýhodnejšie s čím vám dokáže pomôcť online kalkulačka PZP.

Na uzavretie povinného zmluvného poistenia budete potrebovať údaje o držiteľovi vozidla a základné parametre a údaje z technického preukazu motorového vozidla. Platnosť PZP je na území Slovenskej republiky, Európskej únie a v krajinách, ktoré máte vyznačené v Zelenej karte. Tá je s Bielou kartou jednou zo základných dokumentov potvrdzujúcich uzavretie PZP poistenia a treba ich mať vo vozidle stále so sebou.  Platnosť povinného zmluvného poistenia je na dobu neurčitú, poistná doba je jeden rok. Pokiaľ chcete zrušiť zmluvu, výpovedná lehota je 6 týždňov pred výročím podpísania zmluvy. Jedným z dôvodov môže byť prechod do inej poisťovne, kde dostanete výhodnejšiu ponuku.

Krytie PZP

Povinné zmluvné poistenie vám kryje:

  • Škody na zdraví a náklady pri usmrtení poškodeného.
  • Škody spôsobené poškodením, zničením, odcudzením a stratou veci.
  • Ušlý zisk poškodeného.

Škody na zdraví a majetku kryje aj spolujazdcom – stopárom a osobám nežijúcim s vodičom motorového vozidla v jednej domácnosti (napr. kolega, sused).

 

Naopak nekryje:

  • Škodu na majetku, ktorú utrpel vodič motorového vozidla a spolujazdci, ktorí žijú s vodičom v spoločnej domácnosti

 

Hoci je PZP známou skratkou využívanou v bežnom živote, vždy sa nájdu nejaké pochybnosti ohľadom presných podrobností. Veríme, že teraz už budete mať jasno v tom, čo všetko povinné zmluvné poistenie pokrýva či ako si ho najjednoduchšie vybaviť.