Triediť nápojové kartóny má zmysel

Vedeli ste o tom, že nápojový kartón sa skladá z viac ako 70 % papiera? Vedeli ste, že na slovenskom trhu sa ročne objaví 9 tisíc ton nápojových kartónov? A vedeli ste, že sa v tuzemsku recykluje 48 % nápojových kartónov? Percento by mohlo byť vyššie, keby sa informácia o recyklácii tohto druhu odpadu dostala do povedomia širšej verejnosti. Zvyšných 52 % nápojových kartónov sa hromadí na skládkach, čo má negatívny dopad na životné prostredie.

Triediť odpad je z ekologického hľadiska veľmi dôležité, pretože recyklácia znižuje potrebu nových zdrojov a zabraňuje ukladaniu materiálu na skládkach. V mestách a obciach sa objavujú kontajnery modré na papier, žlté na plasty, zelené na sklo a červené na kov. Domácnosti majú k dispozícii tiež zvlášť popolnice na bioodpad, ktorý sa pravidelne vyváža. A túto skupinu kontajnerov by mal doplniť kontajner na nápojové kartóny. Na Slovensku bol vykonaný prieskum, ktorý ukazuje, že až 41 % respondentov ani netuší, že by sa mal nápojový kartón triediť a následne recyklovať.

Aké nápojové kartóny patria do nových kontajnerov?

Aby ste v neprebernom množstve druhov odpadkov nemali zmätok, uvedieme vám zoznam nápojových kartónov, ktoré by sa mali triediť. Jedná sa o kartóny od:

  • mlieka,
  • mliečnych výrobkov,
  • džúsov
  • a ovocných štiav.

Neviete si rady? Poraďte sa!

Viete, ako sa to hovorí: “Lenivá huba, holé nešťastie.” Keďže je problematika týkajúca sa triedenia odpadov široká a rozsiahla, občas potrebujete s triedením odpadu pomôcť. Možno neviete, kam konkrétne obal zaradiť. Je lepšie sa opýtať, ako triediť odpad do zlého kontajnera. Na stránke www.napojovy-karton.sk, ktorá sa zameriava na túto tematiku, je k dispozícii poradňa, v ktorej si môžete prečítať otázky ostatných Slovákov. Ak v týchto otázkach nenájdete odpoveď na svoju otázku, prostredníctvom dopytového formulára sa môžete pýtať aj vy.

Myslite na budúcnosť svojej krajiny.

 

© petovarga / Dollar Photo Club