Štúdium MBA: Cesta k úspešnej kariére

V súčasnej dobe získať dobre platenú prácu nie je prechádzka ružovým sadom. Vystúpiť z radu tuctových absolventov vysokých škôl je pomerne náročné. A ak nemáte desaťročnú prax na manažérskej pozícii, pravdepodobne sa do čela manažérskeho oddelenia v nadnárodnej korporácii nedostanete. No, šanca získať obdobný pracovný post sa zvyšuje s prestížnym titulom MBA. Dovoľujeme si vám predstaviť modernú školu European School of Business & Management (ESBM), s ktorou nadobudnete vedomosti a praktické skúsenosti.

Novodobé technológie zasahujú do všetkých oblastí života, pričom školská pôda nie je výnimkou. Vysoké školy a ostatné vzdelávacie inštitúcie prechádzajú na elektronickú formu výučby, respektíve na e-learning. ESBM rešpektuje aktuálne trendy a e-learning kombinuje s interaktívnymi workshopmi.

Hoci štúdium MBA prebieha v českom jazyku, dvere sú otvorené aj pre slovenských záujemcov. Po jednoročnom intenzívnom sebavzdelávaniu a úspešnom obhájeniu záverečnej práce sa budete pýšiť titulom MBA.

Bloky štúdia

Výučbový koncept sa skladá z troch základných blokov, pričom v rámci prvého dvojdňového bloku sa budete venovať piatim základným modulom. Ide o management, statický management, finančné riadenie, marketing a Public relations.

Druhý blok spájajúci tri moduly sa orientuje na konkrétnu špecializáciu. Prezenčná výučba vám zaberie iba jeden deň. Na výber máte z celkom ôsmich špecializácií, medzi ktoré patrí napríklad Leadership a soft skills či Investičný management. Tretí blok zahŕňajúci dva moduly sa rozdeľuje na dve prednášky. A v prípade záujmu si môžete nahlásiť niektorý z desiatich voliteľných modulov.

Aby ste získali titul MBA, musíte vypracovať kvalitnú záverečnú prácu a úspešne ju obhájiť pred komisiou. Cesta k vysnívanému pracovnému postu je tŕnistá a náročná, ale stojí to zato.

 

Melpomene / Dollar Photo Club