Reklamná agentúra Roko poskytuje poradenstvo tretiemu sektoru

Tretí sektor, do ktorého spadajú mimovládne organizácie, je charakterizovaný niekoľkými základnými rysmi. Organizácie pôsobiace v tejto špecifickej sfére majú formálnu štruktúru a do určitej miery sú inštitucionalizované. Tiež majú súkromný a neštátny charakter, ďalej sú neziskové a nezávislé. Inštitúcie v treťom sektore sú dobrovoľnícke a fungujú na samosprávnom princípe. A práve reklamná agentúra Roko, ktorá oslavuje dvadsať rokov od svojho vzniku, poskytuje tomuto sektoru poradenstvo.

Reklamná agentúra má na svojom konte desiatky úspešných kampaní. Peter Kuba, spolumajiteľ reklamnej agentúry, nám prezradil, ako kampane pre takéto subjekty vyzerajú.

“Nespornou výhodou je, že máme trochu voľnejšiu ruku, pretože mimovládne a neziskové organizácie sa nebojia odvážnejších kampaní,” prezradil na úvod Peter.

Keď si o reklamnú kampaň požiada podnik, ktorý apeluje na zvýšenie predaja služby minimálne o dvadsať percent, pohľad na navrhovanie konceptu je úplne iný. Marketingový špecialista musí osloviť potenciálnych klientov tak, aby boli ochotní za službu zaplatiť. No do kampaní pre mimovládne organizácie je vložené viac emócií, pretože ich cieľom nie je zvýšenie ziskovosti.

Mimovládne a neziskové organizácie väčšinou disponujú obmedzenejším rozpočtom, a preto musí byť propagácia oveľa odvážnejšia, aby sa medzi nespočetným množstvom ostatných reklám nestratila. Musí niečím vynikať.

“Spolupracujeme so Slovenským paralympijským výborom, ktorý reprezentuje paraolympijských športovcov. Ale zároveň organizuje rôzne kempy a sústredenia pre hendikepovaných jedincov, ktorých sa výbor snaží prinútiť k aktívnemu životu. A tu do úlohy nastupujú emócie, ktoré oslovia širokú verejnosť. A tá postupne zmení pohľad na takých ľudí. Začnú sa odbúravať bariéry medzi zdravými a hendikepovanými ľuďmi. To je hlavný cieľ kampaní neziskových organizácií,“ dodal Peter Kuba na záver.

 

FOTO: © [fotografa name] / Dollar Photo Club