Reklamná agentúra Roko oslavuje dvadsať rokov existencie

V roku 1995 uzrela svetlo sveta dynamická reklamná agentúra, ktorá na slovenskom trhu začala aktívne pracovať s klientmi v marci 1996. V tohtoročnom roku oslavuje dvadsať rokov svojej existencie, pričom pri tejto príležitosti otvára dvere novým marketingovým mozgom. Klientelu tvoria veľké mená, ako je napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa.

Reklamná agentúra Roko svoju aktivitu zameriava aj na tretí sektor, pričom z tejto oblasti spolupracuje napríklad so Slovenským paralympijským výborom.

Allianz – Slovenská poisťovňa je významný klient

Spolupráca s obchodnou značkou Allianz má svoje počiatky už v roku 1996. Spoločne šliapu dvadsaťročnou cestou, ktorá vedie k stále lepším výsledkom. A túto skutočnosť potvrdila tiež nezávislá prieskumná agentúra, ktorá mapuje vzťah obyvateľov k značke. Slovenský Allianz sa spojil so Slovenskou poisťovňou, čím vznikol úplne nový brand Allianz – Slovenská poisťovňa s pomerne širokým spektrom klientov. A reklamná agentúra Roko musela zostaviť komunikačné kampane, ktoré by oslovili šesťdesiatročného dlhodobého klienta poisťovne aj nového klienta s luxusným vozovým parkom túžiacim po kvalitnom poistení vozidiel.

“Bolo skutočne ťažké uspokojiť všetky skupiny klientov. Ale nakoniec to išlo. Nie nadarmo sa hovorí, že nič nie je nemožné,” dodal Peter Kuba z reklamnej agentúry.

Slovenský paralympijský výbor je odvážny klient

Reklamná agentúra je ako ryba vo vode pri navrhovaní komunikačných kampaní pre tretí sektor. Pochvaľuje si spoluprácu so Slovenským paralympijským výborom, ktorý podporuje paraolympionikov. A snaží sa zároveň prinútiť ľudí s telesným hendikepom k aktívnemu životu.

“Slovenský paralympijský výbor je klient, ktorý sa nebojí odvážnych kampaní. Do propagácie vkladáme viac emócií, čím nezapadajú naše projekty medzi ty komerčné,” dodal záverom Peter Kuba.

 

FOTO: © mezzotint_fotolia / Dollar Photo Club