Predám s.r.o. – Zn. Je v dobrom stave

Máte na predaj vašu s.r.o.? V tom prípade istotne oceníte zopár rád, v akom stave by mala firma byť, aby ste o jej predaji vôbec mohli uvažovať.

Spoločnosť bez záväzkov

Základným kritériom, ktoré musí každá predávaná s.r.o-čka spĺňať je, aby nemala nijaké záväzky, to znamená, že výška majetku firmy sa rovná výške jej vlastného imania.

Možno si však jednoducho poviete: „Aj tak predám tú moju s.r.o., nech sa deje, čo sa deje!“ V danom prípade, ak nejaké záväzky ešte máte, mali by ste aspoň dobre poznať ich výšku i štruktúru, ako aj možnosti ich vyrovnania.

Čo sa týka výšky záväzkov, podstatné je, aby neprevýšila výšku majetku spoločnosti. Pokiaľ ide o štruktúru záväzkov, spoločnosť, ktorá je na predaj, má najčastejšie záväzky voči spoločníkovi, tretím osobám a neraz aj voči verejným inštitúciám. Ak má byť však predaj vašej firmy úspešný, všetky záväzky je treba v čo najkratšom čase vysporiadať a korektne uzavrieť.

S.r.o. na predaj by mala byť platcom DPH

Druhým kritériom ovplyvňujúcim úspešnosť predaja s.r.o. nielen v Bratislave je, či je firma platcom dane z pridanej hodnoty alebo nie je. Ak je vaša firma platcom DPH, je tu veľká pravdepodobnosť, že bude o jej kúpu záujem. Dôležité je, aby bola s.r.o. registrovaná ako „riadny“ platiteľ dane z pridanej hodnoty.

V prípade, že predávaná spoločnosť nie je registrovaným platiteľom DPH, vyhliadky na jej predaj sa tým o dosť znižujú, ale pravdaže, úplne beznádejné to nie je.

Iné kritériá vplývajúce na predaj eseročky

Tretím, no nemenej dôležitým hľadiskom, ktoré ovplyvní predaj vašej spoločnosti, je jej ekonomická história. Čím kratšiu ekonomickú históriu firma má (vznikla pred rokom či dvoma), tým väčšia je šanca na rýchly a bezproblémový predaj.

Kupujúcich zaujíma tiež oblasť, ktorej sa spoločnosť venovala, čo je treba zdokladovať kompletnou dokumentáciou.

A v neposlednom rade je dôležité, či má firma jedného spoločníka alebo v spoločnosti figuruje spoločníkov viacero. Rýchlejšie sa predá s.r.o. s 1 spoločníkom, ak má spoločnosť spoločníkov viac, býva to o čosi komplikovanejšie.

Čo ďalšie je ešte treba splniť, aby bola predávaná firma zaujímavá pre prípadných záujemcov?