Paletové regály od spoločnosti BITO

Sklady po celom svete môžu byť len dvojakého charakteru. Do prvej skupiny zaraďujeme tie, ktoré sú neprehľadné, prevláda v nich chaos a nie je jednoduché sa v nich vyznať. Do druhej kategórie zaraďujeme zase tie, ktoré sú čisté, bezpečné a orientácia v nich je naozaj ľahká. K dosiahnutiu takéhoto stavu v sklade pomáhajú paletové regály. Paletové regály sa používajú prevažne v logistike. Nájdeme ich vo veľkých logistických centrách, ale aj v menších skladoch po celom svete. Slúžia na uloženie paliet s tovarom buď priamo na nosník regálu alebo na jeho jednotlivé priečinky. Paletové regály možno charakterizovať ako oceľovú konštrukciu, ktorá sa skladá zo zváraných dielov a valcovaných profilov. Hlavnou podstatou paletových regálov je slúžiť na to, aby sa čo najefektívnejšie využil priestor v sklade.

Tiež umožňuje zvýšiť kapacitu úložných miest v sklade. A v neposlednom rade tiež prispieva k väčšej prehľadnosti medzi uskladneným materiálom. Paletové regály nájdeme v skladoch jednak vnútorných, ale aj vonkajších. V prípade vonkajšieho skladu musí sklad disponovať betónovou podlahou. Paletové regály majú viaceré prednosti. Medzi ich hlavné pozitíva zaraďujeme jednoduchú montáž, demontáž či pomerne jednoduché prestavanie jednotlivých regálov. Paletové regály vznikli vďaka nástupu priemyselnej revolúcie a tiež potrebe prepraviť určité tovary. Výrobky sa postupne začali uskladňovať na paletách. Prišlo sa však na to, že oveľa efektívnejšie bude uskladňovať materiál a tovar v horizontálnej polohe do viacerých úrovní. Paletové regály teda šetria skladovú plochu. S postupom času sa začali meniť aj preferencie zákazníkov. Prvé paletové regály predstavovali pevné konštrukcie a každá táto konštrukcia sa vyrábala podľa vlastných potrieb. Neskôr sa začalo ustupovať od šróbovania, ktoré predlžovalo čas potrebný na montáž tohto systému. Dnes sa vyrába veľký počet rozličných druhov paletových regálov.

Konštrukcia paletových regálov je navrhnutá tak, aby dochádzalo k účelnému využitiu skladového priestoru, zvýšila sa kapacita úložných miest a aby tiež došlo k prehľadnosti uskladneného materiálu. Paletové regály bývajú skonštruované na základe požiadaviek kladených od zákazníka. Jednoradové paletové regály bývajú umiestnené po obvode skladu, dvojradové paletové regály zase v strede. Šírka uličiek medzi regálmi býva určená podľa potrieb vysokozdvižného vozíka, ktorý zabezpečuje plynulú manipuláciu s paletami.

Paletové regály predstavujú najpoužívanejšie zariadenia pri skladovaní a manipulácii s tovarom. Nemusia však slúžiť len na uskladnenie paliet. Ak sa k paletovým regálom doplnia ďalšie komponenty, vznikne univerzálny regálový systém, ktorý je vhodný pre skladovanie materiálu rozličných veľkostí a hmotností. Ak má teda v sklade panovať bezpečnosť, čistota a hospodárnosť, nemali by v ňom chýbať paletové regály. Nájdeme ich už v tisíckach skladov po celom svete.