Majte kolená v poriadku, v teple

Počas zimného vykurovacieho obdobia sú nebezpečenstvom pre majiteľov ani nie tak samotné vykurovacie telesá, ale skôr komíny. Dôvod je prozaický. Vykurovacie telesá sú ohňovzdorné a pokiaľ nie sú doslova a do písmena zničené – to znamená, že pokiaľ nie je až ich vonkajší plášť prepálený žiarom z ohniska, zachovávajú si bezpečnosť. Takéto prepálenie však môže trvať roky.

U komínov je situácia podobná. Zvyknú byť odolné až po hranicu nejakej tej praskliny – to je už ale havarijný stav, ktorého nástupu predchádzajú roky používania. Slabým článkom sú zvyčajne dymovody. Na trhu je možné zakúpiť si jednoduché dymové rúry z čierneho plechu. Nič proti nim a ich použitiu nemôžeme namietať. Najmä, ak sa využívajú na kachliach, ktoré sú využité len občas. Či už na začiatku a konci vykurovacej sezóny, alebo len pár krát počas roka.
Pri ich intenzívnom každodennom používaní totiž hrozí, že dymové rúry z čierneho plechu budú na odpis už po prvej sezóne. Ich steny sa zoslabia pôsobením žiaru alebo pôsobením kyselín zo spalín. Prípadne kombináciou oboch. Najnebezpečnejšia na tomto poškodení je skutočnosť, že zvonka sa rúra javí ako úplne nepoškodená, hoci v skutočnosti už spaliny od interíéru často delí vrstvička kovu, hrubá ako hárok kancelárskeho papiera.

Preto je o mnoho rozumnješie využiť na dymovody komínové rúry z hrubšieho plechu. Zvyčajne sú hrubé dva milimetre a dodávajú sa v rôznych priemeroch. Samozrejmosťou je, že sa k nim dodávajú aj primerané dymové kolená. Niektoré dymové kolená z hrubého plechu sú vybavené dokonca čistiacim otvorom, ktorý umožní vyčistiť dymovod nadol aj nahor od kolena.

Pri montáži jedného či druhého systému nezabudnite na základné pravidlá – dymové rúry by mali byť k sebe spojené napríklad nitovaním – a to aj v prípade, že spolu tesne “sedia” a nehýbu sa. Rovnako by dymovody mali byť pomocou zaisťovacej skrutky pripojené k vykurovaciemu telesu. Na oboch koncoch dymovodu netreba zabudnúť na potrebnú dilatáciu – dymové rúry “pracujú”, rozťahujú sa a zasa zmršťujú podľa teploty spalín. Na strane komína to najlepšie zaistí komínová zdera, na strane spotrebiča tesné, ale nie pevné uchytenie na vývod spotrebiča.