Koľko reálne trvá založenie s.r.o.?

Zdá sa, že nastali dobré časy pre podnikateľov. Minimálne pre všetkých, ktorí chcú s podnikaním ešte len začať, respektíve chcú si založiť s.r.o.. Od 1. januára 2016 sa totiž dostalo do platnosti ustanovenie Obchodného zákonníka, vďaka ktorému už nebude treba preukazovať splatenie základného imania na podnikateľský bankový účet. Z tohto dôvodu badať zvýšený záujem o založenie s.r.o..

Máte však predstavu, koľko reálne trvá založenie novej spoločnosti?

Lehoty nepustia

Prvé, čo pri zakladaní eseročky musíte urobiť, je vyžiadať si súhlas správcu dane a získať živnostenské osvedčenie. S tým sa obraciate na Daňový úrad, ktorý daný súhlas vydá, ak voči osobe, ktorá oň žiada, neeviduje nedoplatok na dani alebo cle presahujúci 170 eur.

Zákonná lehota na vydanie súhlasu je 5 pracovných dní, čo sa v prípade zasielania poštou zvykne natiahnuť.

Živnostenský úrad má povinnosť vydať živnostenské oprávnenie do 3 pracovných dní odo dňa ohlásenia, ktoré spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky. Často je však potrebné dopĺňať údaje či spresniť informácie, čím sa logicky doba vydania oprávnenia predlžuje. A opäť je tu aj faktor zasielania Slovenskou poštou. S tým všetkým počítajte, pretože to sú časté okolnosti, ktoré založenie s.r.o.  zvyknú predĺžiť.

Nasleduje podanie návrhu na zápis údajov do Obchodného registra. To je možné vykonať dvoma spôsobmi – podať návrh osobne alebo elektronicky. Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia o návrhu sú 2 pracovné dni od priradenia platby, čo znamená, že elektronickým podaním síce ušetríte polovicu správneho poplatku, ale počkáte si niekoľko dní, kým sa platba priradí. Pri osobnom podaní je tento proces o niečo pružnejší, vzhľadom na to, že platba je priradená okamžite, a teda aj pridelenie sudcu a rozhodnutie o návrhu by malo byť rýchlejšie. Tu však rátajte s poplatkom v plnej sume. Správny poplatok pri založení s.r.o. pri osobnom podaní je 331,50 eur, pri elektronickom podaní je to 165,75 eur.

Zapísaním spoločnosti do Obchodného registra však ešte nie ste na konci. Zo zákona máte totiž povinnosť požiadať o registráciu daňového registračného čísla (DIČ). Musíte tak urobiť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy bola s.r.o. zapísaná do Obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu zákonnú lehotu 30 dní.

Zo všetkého vyššie spomenutého sa teda zdá, že nech sa budete akokoľvek snažiť, založenie s.r.o. vám zaberie minimálne niekoľko týždňov, lebo zákonné lehoty jednoducho nepustia.

Tak s tým rátajte a nenechajte sa nimi odradiť.

 

 

FOTO: © Syda Productions/ Dollar Photo Club