Kedy budete potrebovať úradné preklady?

V súčasnej dobe budete úradné preklady, respektíve súdne preklady, potrebovať v mnohých životných situáciách. Úradný preklad je špecifický typ dokumentu, ktorý požadujú slovenské a zahraničné úrady či iné inštitúcie. V segmente práva sa najčastejšie vyhotovujú preklady vzťahujúce sa k nasledujúcim dokumentom – diplomy, rodné listy, certifikáty, účtovné uzávierky, rozsudky, zákony, zmluvy, vyhlášky, výpisy z registra trestov a podobne. Súdne preklady môžu vykonávať len odborní prekladatelia, ktorí boli menovaní súdom.

Úradný preklad je originálny dokument a jeho pravosť je potvrdená doložkou s podpisom a pečaťou prekladateľa. Problematika je upravená v zákone 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Úradný preklad nemôže zhotoviť kdekto

Hoci existuje veľa odborných prekladateľov, nie všetci môžu zhotovovať úradné preklady. Prekladateľ, ktorý má vo svojej kompetencii súdne preklady, by mal disponovať bohatými prekladateľskými znalosťami a mal by sa vyznať v právnej oblasti.

Ak hľadáte vhodného špecialistu, ktorý môže vykonávať úradné preklady a preklady s overením, dovoľujeme si vám predstaviť spoločnosť PRESTO Services Slovakia, s.r.o., ktorá sídli v Bratislave. Vykonáva preklady v mnohých svetových jazykoch, pričom samozrejmosťou je angličtina, bulharčina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, ruština a ďalšie významné jazyky.

Portfólio služieb tejto prekladateľské spoločnosti zahŕňa popri úradných prekladov tiež preklady technické, ekonomické, medzinárodné a v neposlednom rade preklady dokumentov Európskej únie. Môžete si najprv nechať zostaviť kalkuláciu, prípadne si môžete rovno objednať prekladateľské služby. Prekladateľská firma vás svojimi atraktívnymi cenami nadmieru uspokojí.

 

© Antonio Gravante/ Dollar Photo Club