Čo potrebujete vedieť, aby ste si vybrali vhodné havarijné poistenie

Vlastníte staršie vozidlo a myslíte si, že investícia do havarijného poistenia by bola pre vás zbytočným luxusom? Ak je vaša potreba či skôr povinnosť poistiť auto redukovaná len na základné povinné zmluvné poistenie (PZP), určite nekonáte rozumne. V súčasnosti majú už aj motoristi starších vozidiel možnosť uzavrieť výhodné havarijné poistenie, ktoré zohľadňuje aj vek vášho vozidla. Čo všetko musíte pri výbere havarijnej poistky vedieť?

Mnohí motoristi z vlastných skúseností vedia, že nečakaná oprava nového alebo ojazdeného auta nebýva vo väčšine prípadov lacnou záležitosťou. Bohužiaľ, nie každá domácnosť dokáže aj takéto nečakané výdavky zvládnuť bez závažnejšej ujmy a mnohokrát musí siahnuť až na dno svojich finančných rezerv. A práve na tento účel slúži havarijné poistenie vozidla. Ak sa už pre výber havarijného poistenia rozhodnete, zíde sa vám vedieť niekoľko užitočných informácií, aby ste na poistení nepreplácali a bolo pre vás naozaj výhodné.

PZP vás dostatočne neochráni

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenie vyplýva ako zákonom stanovená povinnosť každému motoristovi bez rozdielu. Poistenie však zahŕňa iba škody, ktoré spôsobíte pri prevádzke svojím vozidlom inému účastníkovi cestnej premávky, čiže rozdiel medzi PZP a havarijným poistením je zásadný. V prípade, že spôsobíte haváriu, z vášho PZP bude uhradená len škoda na vozidle, do ktorého ste narazili, nie škoda na vašom vozidla.

V prípade havarijného poistenia ide, naopak, o krytie, resp. o náhradu škody, ktorá vznikne na vašom vlastnom automobile. Na rozdiel od PZP nie je povinnou formou poistenia a to, či sa preň vôbec rozhodnete, je len na vašom individuálnom zvážení. Výhodne nastavené havarijné poistenie rešpektujúce napríklad aj vek vášho auta vám však pri riešení škôd na vašom vozidle poskytne neoceniteľnú finančnú pomoc práve vtedy, keď to budete najviac potrebovať.

Aké riziká pokrýva havarijná poistka

Havarijné poistenie môže zahŕňať viaceré poistné riziká v závislosti od vašich individuálnych požiadaviek pri jeho uzavretí. Ešte donedávna väčšina poisťovní pri stanovení výšky poistnej sumy nebrala do úvahy vek vozidla či počet najazdených kilometrov bez nehody. Z tohto dôvodu ho najmä motoristi starších automobilov (10- a viac ročných) spravidla ignorovali, čím sa oberali o možnosť akéhokoľvek poistného krytia pri vzniku poistnej udalosti spojenej s materiálnou škodou na ich vozidle.

Základný balík havarijného poistenia väčšiny poisťovní obvykle zahŕňa nasledovné situácie, ak v dôsledku nich vznikne škoda na vašom aute:

 • havária (náraz alebo stret s iným vozidlom, predmetom alebo zvieraťom);
 • krádež vozidla, resp. jeho častí;
 • živelné udalosti (požiar, povodeň, výbuch, krupobitie, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iné);
 • vandalizmus (úmyselné poškodenie vozidla inou osobou).

V prípade záujmu si môžete v rámci krátkodobého havarijného poistenia vaše auto pripoistiť aj proti ďalším rizikám. K najčastejším formám pripoistenia k havarijnému poisteniu patrí:

 

 • poistenie čelného skla vozidla;
 • poškodenie vozidla výtlkmi na cestách;
 • poistenie batožiny vo vozidle proti poškodeniu alebo krádeži vo vozidle;
 • úraz a trvalé následky po úraze v dôsledku havárie;

 

 • rozšírené asistenčné služby (právne služby a iné).

Asistenčné služby patria do štandardnej výbavy služieb k havarijnému poisteniu väčšiny poisťovní. Tieto služby sú neoceniteľné v situáciách, kedy je potrebné zabezpečiť odtiahnutie vášho vozidla napríklad v prípade závažnejšej technickej poruchy.

Čo si všímať pri výbere havarijnej poistky?

Havarijné poistenie online ponúkajú takmer všetky poisťovne na súčasnom trhu, no môžu sa odlišovať rozsahom jeho jednotlivých produktov zahŕňajúcich spoluúčasťou, asistenčné služby, spôsob stanovenia totálnej škody a pod. Niektoré ponúkajú havarijné poistenie len na novú cenu vozidla, iné poisťovne majú vo svojej ponuke zahrnuté aj poistné produkty zahrňujúce zostatkovú hodnotu vozidla.

Pri jeho výbere zo súčasnej širokej ponuky je preto nevyhnutné individuálne nastavenie parametrov konkrétneho poistného produktu nielen so zreteľom na cenu, ale aj na jeho kvalitu. K týmto rozhodujúcim ukazovateľom, na ktoré by ste pri vašom rozhodovaní určite mali prihliadať, patria:

 • poistené riziká;
 • spoluúčasť, teda miera finančného spolu podieľania sa klienta na vzniknutej škode;
 • územná platnosť poistenia;
 • bonusy, výhody a zľavy, ktoré poskytuje konkrétna poisťovňa;
 • situácie, pri ktorých má poisťovňa právo krátiť plnenie (napr. porušenie dopravných predpisov);
 • kedy poisťovňa rieši poistnú udalosť ako totálnu škodu;
 • asistenčné služby;
 • či poisťovňa pri výpočte poistnej sumy zohľadňuje aj vek vozidla;
 • skúsenosti s poisťovňou, klientský servis;
 • či poisťovňa poskytuje bonus za bezškodovosť;
 • aké poistné udalosti majú vplyv na zníženie bonusu a následné zvýšenie poistné v ďalšom roku.

Aby vám vaše havarijné poistenie z dlhodobého hľadiska vyhovovalo, musíte mať pri jeho výbere jasno v tom, ktoré parametre sú pre vás najdôležitejšie. Na základe toho môžete  následne porovnávať poistné produkty havarijného poistenia jednotlivých poisťovní, či už prostredníctvom internetu alebo s pomocou poisťovacieho makléra a vybrať si to najvýhodnejšie a najoptimálnejšie pre vaše auto.

Treba mať na zreteli, že nízka poistná cena nemusí vždy znamenať aj výhodu pri poskytovaní poistného plnenia. Na výslednú cenu má rozhodujúci vplyv najmä výška spoluúčasti predstavujúca mieru klienta, ktorou sa zúčastní na vzniknutej škode. Všeobecne platí, že čím je nižšia spoluúčasť, tým drahšia poistka. Z hľadiska poistného krytia je najvýhodnejšie poistenie bez spoluúčasti, avšak pravidelné poplatky sú automaticky o niečo vyššie. Veľkou výhodou je preplatenie prípadnej škody na vašom aute v plnej výške.

Foto: Flickr