Čo je poslaním OZV?

OZV je skratkou pre organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré v dnešnej dobe plnia významnú úlohu najmä na poli recyklácie a manipulácie s odpadom. Pre koho sú služby OZV určené a aké benefity prinášajú?

Neustála produkcia nových tovarov je príčinou nadmernej produkcie odpadu. Masívne rozšírenie plastov spôsobilo, že do plastových obalov sa už balí prakticky všetko, plus, plasty sa nachádzajú v takmer každom produkte. No nie je to len o plastovom odpade. Problémom je takisto aj kovový, sklenený a papierový odpad, nehovoriac o špeciálnych typoch odpadu, ako napríklad elektroodpade, či jedovatom odpade. Kontrolovať recykláciu a likvidáciu všetkých týchto typov odpadu je komplikované, preto sa do recyklácie odpadov musia zapájať aj samotní výrobcovia. Tí musia naviac spĺňať veľké množstvo vyhlášok a noriem, ktoré sú zavádzané s cieľom zefektívnenia manipulácie s odpadom a zvýšenie ekologickosti produkcie.

Keďže jednotlivé normy a vyhlášky týkajúce sa odpadov sa neustále menia a upravujú, pre veľkých, ale aj malých výrobcov môže byť komplikované všetkým nariadeniam rozumieť a správne ich dodržiavať. Nedodržanie jednotlivých vyhlášok sa pritom môže odraziť na vysokých pokutách, ktoré rozhodne nie sú príjemné pre žiadneho výrobcu. Práve preto dáva zmysel OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá pomáha výrobcom plniť si ich povinnosti najmä vo sfére odpadov.

Jedna organizácia, množstvo služieb

Konkrétne sa môžeme pozrieť napríklad na OZV Natur-Pack, ktorá výrobcom poskytuje množstvo výhodných služieb. Efektívne a transparentne zabezpečuje plnenie povinností výrobcov obalov, ale aj neobalových výrobkov, elektrických zariadení, či dokonca akumulátorov a batérií. OZV Natur-Pack sa zároveň podieľa na komunikácii so štátom a pomáha vytvárať čo najlepšie prostredie a podmienky na recykláciu odpadu a efektívnu likvidáciu. A to stále nie je všetko!

Byť súčasťou OZV Natur-Pack sa tak rozhodne oplatí každému modernému výrobcovi.