Ako využiť písanie záverečnej školskej práce na ostatné práce?

Keď už si študent dá tú námahu a pustí sa do vypracovanie záverečnej práce, pravdepodobne má záujem dokončiť štúdium. Šikovní študenti si s vypracovaním bakalárskej alebo diplomovej práce dokážu všemožne pomôcť, no tí najšikovnejší ju aj v procese písania dokážu využiť ďalšími možnými spôsobmi. Inšpirujte sa aj vy.

Seminárna a semestrálna práca

Dostali ste od vyučujúcich ďalšie práce, ktoré musíte vypracovať počas semestra? Pri zadeľovaní tém sa hláste medzi prvými. Okrem toho, že si šplhnete u vyučujúceho, dostanete sa po lepšie témy a môžete si tak vybrať jednoduchšiu, vášmu srdcu bližšiu alebo takú, ktorá súvisí s vašou bakalárskou alebo diplomovou prácou.

Samotný výber práce sa často spúšťa aj cez študentské databázové systémy. Alebo cez Google Dokumenty Zistite si preto, kedy vyučujúci zverejní témy a číhajte pri počítači. Ak sa vám podarí vybrať si príbuznú tému, ktorá nejako súvisí s vašou záverečnou prácou, môžete využiť všetky poznatky, ktoré ste už vyskúmali. Funguje to, samozrejme, aj opačne.

Spracujte to ako referát

Máte vo vašej záverečnej práci kapitolu, ktorá sa trochu odčleňuje od ostatných a spracováva konkrétnu oblasť vo vašej téme? Celú ju skopírujte a spracujte ako referát. Vytvoríte z nej krátky odborný článok, ktorý môžete použiť ako príspevok do vedeckej konferencie, ale napríklad aj prezentáciu na váš seminár k záverečným prácam. Rovnako ju dokážete využiť na predmety, ktoré sú príbuzne vašej práci a dostanete za úlohu spracovať vami vybranú tému.

Infografiky? Žiadny problém

Ak máte v práci dostatok zaujímavých údajov (tabuľky, grafy, mapy), spracujte ich do pôsobivej infografiky alebo posteru. S takýmto príspevkom dokážete opäť zaujať napríklad na konferencii alebo na predmete, ktorý má niečo spoločne s informačnými systémami a grafikou. Kredity navyše sa vždy zídu, však?