AKO VYTVORIŤ PROTESTNÝ PLAGÁT

Plagáty rovnako ako iné formy médií podliehajú novým moderným trendom. Mali by však ukrývať nejakú myšlienku a komunikáciu. Globalizácia nám dnes umožňuje posolstvo plagátu preniesť až na iné kontinenty a bez časových obmedzení. Mnohí autori s tým často aj rátajú a tak tvoria rovno pre globálneho diváka. Nie je to nový trend, ale realita.

Ako by mal vyzerať protestný plagát, aby mal úspech?

 

Aby plagát zaujal a šíril svoje poslanie, mal by spĺňať niekoľko kritérií:

  • Grafický vizuál a kvalitná tlač plagátov Kreativita a kvalita tu hrajú veľkú rolu.
  • Obsah – Okrem grafického vizuálu a tlače plagátov, je dôležitý aj ich obsah. Slogany, pútavé nadpisy sú nevyhnutnou súčasťou.
  • Menej je niekedy viac – Aj pri tvorbe takýchto plagátov platí zlaté pravidlo – obsah by mal byť jasný, stručný a výstižný. Žiadne dlhé vety a informácie.
  • Výzva k akcii – Každý plagát aj ten protestný by sa mal končiť nejakou výzvou – zahrnúť výzvu a prinútiť diváka k akcii (petícia, zúčastnenie sa pochodu a pod.)
  • Stanovte časové obmedzenie – Vyvolajte pocit náhlosti a stanovte časové ohraničenie. Aj tí najmenej motivovaní ľudia tak budú nad tým uvažovať.
  • Zamerajte sa na jeden okruh – Nikdy nemiešajte viaceré témy, vždy sa zamerajte len na jednu konkrétnu. Preplnené plagáty nie sú nikdy atraktívne, môžu spôsobiť akurát opačný efekt. Môžete napríklad obmeniť vizuály a spolu s nimi aj texty.

Základom je naplnenie posolstva

Dobrý plagát je taký, ktorý plní svoj účel. Podarí sa mu presadiť sa v konkurencii ostatných médií a prinúti diváka šíriť jeho posolstvo alebo ho presvedčiť k určitej akcii. Takýto plagát si zapamätáme a vložíme do pamäti vďaka jeho vtipnému alebo kreatívnemu podaniu. Vyskytnúť sa môžu aj také plagáty, ktorých hodnota nie je akceptovateľná, no dielo má veľmi dobrý ohlas aj napriek krátkej životnosti.

Vybrali sme pre vás niekoľko protestných plagátov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia.