Viac spánku pomáha k lepším školským výsledkom

www.poschodovky.sk

DETSKAPOSTEL, s.r.o.

Tichá 590, 027 12 Liesek

Infolinka: 0948153665

Informácie o stave objednávky (len mailom):

Už je to potvrdené! Čím viac spíme, tým sme výkonnejší v práci, menej podráždení a celkovo máme akosi viac pozitívnej energie. A to platí, pravdaže, nielen u dospelých, ale aj u detí. Uložte teda drobcov na ich lôžka, či už sú to moderné poschodové postele, alebo rozprávkové modely, a poďte sa s nami pozrieť na to,  čo odhalili posledné výskumy.

Spánok detí podceňujeme

Štúdia publikovaná v magazíne Pediatrics uvádza, že deti, ktoré nemajú dostatok kvalitného spánku, majú menšiu kontrolu nad svojimi emóciami, náladami a sú menej sústredené v škole.

Vyplynulo z nej aj to, že Američania spia komplexne dosť málo. National Sleep Foundation pritom odporúča, aby deti vo veku 5 až 12 rokov spali v noci pokojne aj 11-12 hodín.

Keďže však dospelí trpia nesprávnymi spánkovými návykmi, odborníci sa obávajú, že keď sa stanú rodičmi, prenesú nezdravé zvyklosti aj na svojich potomkov. 

Čo odhalila štúdia?

Reut Gruber, psychológ a hlavný autor spomínanej štúdie, pozoroval deti vo veku 7 až 11 rokov po dobu päť nocí. Cieľom sledovania bolo zistiť, či aj malé zmeny v množstve spánku majú vplyv na správanie dieťaťa.

„Nikto sa síce vďaka spánku a jeho dostatku či nedostatku nestal géniom, ba ani neohlúpol, ale naše pozorovania jasne dokázali, že už malé zmeny v spánkovom režime majú na deti veľký vplyv,“ uviedol doktor Gruber.

Sledovaní študenti boli požiadaní, aby spali tak, ako sú zvyknutí. A výsledky po piatich dňoch boli zrejmé. Tí, ktorí spali o hodinu menej, boli mrzutejší, podráždenejší, menej sústredení než ich lepšie oddýchnutí spolužiaci.

S nedostatkom spánku klesá i kreativita u detí, pozornosť, ich nálada.

Hyperaktivita u detí

Už v predošlom výskume sa tím doktora Grubera zaoberal hyperaktivitou u detí. Pozorovaním takýchto detí a ich spánkových návykov odborníci zistili, že u väčšiny z nich je ich správanie spôsobené najmä deficitom kvalitného odpočinku.

„Tieto dve štúdie potvrdili, že spánok je pre náš zdravý vývoj rovnako dôležitý ako cvičenie či iné zdraviu prínosné aktivity. Zvlášť u detí by sme mali dbať na ich normálny psychický a fyzický rozvoj,“ uzavrel výsledky svojich pozorovaní americký psychológ.

Zdroj: timeforkids.com/news/sleep-tight/54321

Foto

files.poschodovky.sk/200000949-b080eb2740/rozkladacia%20postel%20mia%20natur%20biele.jpeg