Poistenie majetku sa vyplatí, ale musíte mať správne nastavenú zmluvu

V podnikateľskom svete existuje nespočetné množstvo nástrah. No risk môže znamenať zisk, prípadne aj stratu. Nepatrná chyba môže spôsobiť definitívny koniec podnikania, ale eliminovať všetka podnikateľské riziká je nereálne. Aby ste zmiernili finančný dopad prípadných rizík, dovoľujeme si vám predstaviť poistný produkt menom poistenie majetku firmy. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, prečo by ste tento druh poistenia nemali podceňovať.

Hoci ste v minulosti do poisťovní nevkladali dôveru, v podnikateľskom segmente by ste mali svoje presvedčenie zmeniť. Poistenie majetku firmy ochráni nielenže priestory spoločnosti, ale aj kompletné vybavenie prevádzkarne, cenné papiere, peniaze a ďalšie cennosti. V neposlednom rade sa poisťujú tiež osobné veci zamestnancov. V prípade, že vypukne napríklad požiar, vaši zamestnanci dostanú aspoň finančnú náhradu za svoje veci.

Na čo sa poistenie majetku vzťahuje?

Poistenie majetku sa vzťahuje na poškodenie spôsobené živelnými pohromami (požiar, povodne, víchrice a blesky), prípadne krádežou a odcudzením. Poistný produkt môže zahŕňať aj poistenie proti prerušeniu prevádzky, ku ktorému došlo v dôsledku nejakej živelnej pohromy či poškodenia výrobného stroja. V takom okamihu poisťovne uhradí ušlý zisk za dobu, čo ste nemohli vyrábať produkty.

Poistná zmluva by mala obsahovať čo najväčšie množstvo rizík, aby ste sa kompletne chránili. Výška poistného sa potom odvíja nielen od počtu rizík, ale aj od výšky spoluúčasti.

Pozor na podhodnotenie majetku

Veľmi často dochádza k podhodnoteniu podnikateľského majetku. Hoci platíte nízku sumu na poistení, v prípade poistného plnenia vám bude vyplatená len nepatrná časť. Snaha ušetriť na poistení majetku sa nie vždy vypláca, a preto by ste si mali nastaviť poistku tak, aby vám prospela v prípade vzniku nejakej poistnej udalosti.

 

FOTO: © Natalia Merzlyakova / Dollar Photo Club