O štúdium MBA je stále väčší záujem. Prečo?

Ak sa domnievate, že štúdium prostredníctvom internetu je jednoduché a neúčinné, potom ste na omyle. V súčasnej dobe je e-learning moderný spôsob výučby, ktorý začali zavádzať zahraničné vzdelávacie organizácie už pred niekoľkými rokmi. Aj slovenské vysoké školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie začínajú vnímať e-learning ako ideálnu a efektívnu formu výučby. Práve štúdium MBA, ktoré je vhodné pre časovo vyťažených manažérov a podnikateľov, si zakladá na technológiách a moderných postupoch vo vzdelávaní.

Štúdium MBA zahŕňa manažérske programy, ktoré sú vhodné predovšetkým pre pracovníkov v strednom a vrcholovom manažmente či pre majiteľov spoločností. Nespornou výhodou je, že sa jedná o flexibilné štúdium, a tak si každý uchádzač môže prispôsobiť program svojmu časovému rozvrhu.

Aj keď sa jedná o platené štúdium, po úspešnom zložení skúšok budete žať ovocie. Titul MBA je medzinárodne uznávaný, a tak môžete zamieriť aj do zahraničných korporácií.

Kto ponúka štúdium MBA?

Cambridge Business School je synonymum pre kvalitnú inštitúciu, ktorá sa zameriava na poskytovanie manažérskeho vzdelania v profesijných vzdelávacích programoch MBA, BBA a LLM. Investícia do vlastného rozvoja sa rozhodne oplatí, pretože si tým otvárate bránu k lepšiemu platovému ohodnoteniu a možno aj k potenciálnemu povýšeniu.

Nespornou výhodou je, že Cambridge Business School spolupracuje s významnými odborníkmi z praxe, teda má praktické informácie z prvej ruky. Dokonca si môžete nechať poradiť, ako vyriešiť vašu náročnú situáciu vo firme alebo nadobudnuté praktické zručnosti sami aplikujete v praxi.

Po absolvovaní jednoročného štúdia získate prestížny medzinárodný certifikát. Ak sa budete chcieť prihlásiť k štúdiu, potom nové študijné cykly sa vždy otvárajú 1. marca, 1. mája a 20. októbra.

Autorské právo: abluecup / 123RF Reklamní fotografie