Kedy je vhodné začať s výberom hypotéky?

Keď vám život so svokrou začne prerastať cez hlavu, je čas začať sa zamýšľať nad vlastným bývaním. Ako dlho sa však vybavuje taká hypotéka na bývanie? Banky nás ohurujú termínmi vybavenia úveru do 2 dní alebo dokonca do 24 hodín. Ale skutočne to tak funguje?

V dnešnej uponáhľanej dobe nemajú klienti čas čakať, a preto sa banky priam predbiehajú v tom, ktorá poskytne úver v čo najkratšom čase. Je to však reálne?

Štandardne trvá celý proces schválenia úveru od dátumu podania po finálny verdikt jeden týždeň. Avšak v prípade nezrovnalostí alebo iných komplikácii môže trvať tento proces i mesiac a viac.

Ak chcete úver dostať čo najskôr, je potrebné si prichystať všetky podklady

V prípade, že potrebujete hypotekárny úver schváliť čo najskôr, je vhodné prichystať si dopredu základné doklady ako je doklad totožnosti a doklad o príjme. Potvrdenie o výške príjmu vám poskytne zamestnávateľ.

Pokiaľ ste podnikateľom, vaša situácia sa trocha skomplikuje, pretože ako doklad o príjme musíte doložiť daňové priznanie z minulého roku a tiež potvrdenie o podaní daňového priznania. Na potvrdenie z daňového úradu musíte počkať a tým sa čas na schválenie úveru natiahne.

Počet a obsah tlačív a dokladov, ktoré potrebujete pri schvaľovaní hypotéky závisí od toho ako budete požičané peniaze využívať. Pri kúpe nehnuteľnosti budete potrebovať doklady k zakladanej nehnuteľnosti. Medzi ne patrí :

 • Originál kópie z katastrálnej mapy
 • Originál výpisu z katastra nehnuteľností (listu vlastníctva), ktorý však nesmie byť starší ako dva mesiace, vrátane ťárch
 • Originál alebo overená kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe
 • Overená kópia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, alebo iný doklad o nadobudnutí vlastníctva nehnuteľnosti
 • Fotografie nehnuteľnosti

Ak však nehnuteľnosť nekupujete a potrebujete získať úver na pozemok, zoznam dokladov sa trocha zmení. Okrem originálu kópie z katastrálnej mapy, budete ďalej potrebovať:

 • Originál alebo overenú kópiu geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby potvrdený okresným úradom a katastrálnym úradom
 • Originál výpisu z katastra nehnuteľností (listu vlastníctva), avšak nie starší ako dva mesiace, vrátane ťárch
 • Projekt na stavbu vypracovaný osobou oprávnenou projektovať a vypočítané rozpočtové náklady
 • Originál alebo overenú kópiu právoplatného stavebného povolenia na výstavbu nehnuteľnosti
 • Zmluvy o dielo s dodávateľmi a zmluvy o výstavbe nehnuteľnosti, prípadne iné zmluvy
 • Fotografie pozemku alebo rozostavanej nehnuteľnosti

Ako začať, alebo kto ma zachráni?

Dokladov, ktoré budete ku získaniu hypotekárneho úveru potrebovať je neúrekom a preto najschodnejšou, najrýchlejšou a najpohodlnejšou cestou ako začať je dohodnúť si stretnutie so zamestnancom hypotekárneho centra, hypotekárnym špecialistom, ktorý vám vo všetkom poradí. Podľa vašich potrieb špecialista zistí, ktorá je pre vás najvýhodnejšia hypotéka. Ďalej vám vysvetlí podmienky poskytnutia úveru a tiež pre vás zhotoví zoznam dokladov, ktoré budete pre získanie úveru v tej ktorej banke potrebovať.

A vy sa s takto ušetreným časom môžete pokojne tešiť na váš nový domov.