Ako nájsť kvalitný kurz Excel online

Kurz Excel online je skvelou cestou pre všetkých, ktorí sa túžia efektívne vzdelávať v používaní tohto programu. Poskytuje nesporné výhody pre pohodlných a zároveň ponúka plnohodnotné znalosti potvrdené certifikátom. Na webe možno naraziť na celú radu odlišných kurzov. Ako teda spoznať skutočne kvalitné kurzy Excelu? Nižšie vám poskytujeme krátky návod a tipy na to, čo treba pri výbere vhodného kurzu zvážiť.

Na úvod je potrebné podotknúť, že kurz Excel online by ste mali vnímať ako istý celok poskytovaných znalostí, oblastí, kvality lektora i ceny. Tento súbor je potrebné vybalansovať podľa vlastných požiadaviek a očakávaní. Každý kurz v úvode poskytuje stručný popis. Podľa tohto si obyčajne vyberáme. Zistíte tu zoznam a počet lekcií, celkové trvanie i cenný popis toho, čo by ste mali po skončení kurzu ovládať.

Úroveň znalostí pre kurz Excel online

Skôr než začnete pátrať po kvalitnom kurze Excel budete musieť triezvo zvážiť úroveň svojich znalostí. To, samozrejme, platí pre kurzy všeobecné. Berte však na vedomie, že bez celkového prehľadu nemôžete skočiť ku komplikovanejším funkciám, na ktoré sa isté kurzy špeciálne zameriavajú.

Kurz Excel online zahrňuje v tom lepšom prípade všetko, čo potrebujete pre úplné zvládnutie Excelu – teda od začiatočníkov až po pokročilých. Niektoré iné kurzy Excelu však majú rozdelené úrovne. Pozrime sa, čo do jednotlivých úrovní zvyčajne patrí.

Pokiaľ ste ešte Excel kurzy nikdy neskúšali alebo máte len základné znalosti, zvoľte kurz pre začiatočníkov. Začiatočníci sa v priebehu online kurzu obyčajne oboznámia so základnými zákonitosťami programu Excel. Nadobúdajú informácie od samotných základov typu adresy buniek a príkazové riadky, až po jednoduchšie funkcie sčítania, odčítania a obyčajných tabuliek.

Ak ste sa už s týmto programom stretli a pár krát ho využili na jednoduché výpočty určite sa radíte medzi mierne pokročilých. Mierne pokročilí podstatne rozširujú balík vopred poznaných funkcií. Naučia sa vytvárať vlastné vzorce, zložitejšie tabuľky i grafy závislostí.

Ak ste už v Exceli chvíľu pracovali a poznáte všetky základné princípy programu, až na ťažšie funkcie a triky, prihláste sa do online kurzu pre pokročilých. Pokročilí obyčajne v online kurze riešia zložitejšie problémy. Online kurz Excel tu užívateľa zavedie do vôd doplnkov, komplexnejších grafov a ešte menej obvyklých funkcií.